Blog

unieważnienie testamentu notarialnego

04-12-2021

Czy można unieważnić testament notarialny?

Czy można unieważnić testament notarialny? Tak jak już pisaliśmy wcześniej każdy z nas ma możliwość sporządzenia testamentu w różny sposób. Najprostszym sposobem jest spisanie testamentu własnoręcznego. O tym jak to zrobisz przeczytasz tutaj. W tym wpisie zajmiemy się natomiast kwestią dotyczącą testamentu sporządzonego w...

15-11-2021

Scheda spadkowa – zaliczenie na schedę spadkową

Zaliczenie na schedę spadkowej – jak to zrobić W tym wpisie postaram się wyjaśnić: Czym jest scheda spadkowa? Kiedy do schedy spadkowej doliczamy darowizny? Jak dokonać zaliczeń na schedę spadkową? Sposób zaliczenia schedy spadkowej omówię na przykładzie, aby łatwiej było go zrozumieć i dzięki temu skorzystać...

22-10-2021

Darowizny – dział spadku, podział spadku

Dział spadku - czy można zaliczyć darowizny na schedę spadkową? Zgodnie z treścią art. 1039 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od...

08-10-2021

Koszty pogrzebu a zasiłek pogrzebowy

W dzisiejszym wpisie omówię koszty pogrzebu spadkodawcy stanowiące dług spadkowy. Poruszę również kwestię zasiłku pogrzebowego oraz omówię kiedy bank może zwrócić środki przeznaczone na organizacje pochówku. Spis treści: Koszty pogrzebu jako dług spadku Kto ponosi koszty pogrzebu? Co to jest zasiłek...

30-09-2021

Niegodność dziedziczenia – co to jest oraz kiedy występuje?

Niegodność dziedziczenia stanowi jedno z zagadnień prawa spadkowego. W dzisiejszym wpisie przybliżę tematykę niegodności dziedziczenia, co pozwoli zrozumieć, na czym polega ta instytucja oraz kiedy znajdzie ona zastosowanie. Spis treści: Co to jest niegodność dziedziczenia?Popełnienie przestępstwa przeciwko...

23-09-2021

Zapłata zachowku przez spadkobiercę

Zachowek jest roszczeniem majątkowym, co oznacza, że spełnienie roszczenia z tytułu zachowku następuję poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniędzy. Zapłata zachowku może być dobrowolna, ale może także wiązać się z wystąpieniem na drogę postępowania sądowego ze stosownym powództwem. Spis treści: Komu przysługuje...

16-09-2021

Długi spadkowe a przyjęcie spadku

Na ogół dziedziczenie kojarzy się z nabyciem nieruchomości czy ruchomości zmarłego. Rzeczy te zwiększają majątek spadkobierców. Trzeba jednak pamiętać, że w skład spadku wchodzą również długi spadkodawcy. Odpowiedzialność za długi spadkowe zależy od działań podjętych przez spadkobiercę polegających na sposobie...

01-07-2021

Nabycie spadku. Czy możliwe jest uchylenie lub zmiana stwierdzenia nabycia spadku

Proszę wyobrazić sobie sytuację, w której spadkobiercy nie wiedząc, że spadkodawca pozostawił testament dokonują stwierdzenia nabycia praw do spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego. Następnie, jeden spadkobierca odnajduje testament, z którego wynika, że jedyną osobą powołaną do spadku po zmarłym jest on lub że nabył...

31-05-2021

Nabycie praw do spadku

Przyjmuje się, że nabycie spadku następuje z chwilą jego otwarcia. Chwila otwarcia spadku utożsamiana jest ze śmiercią spadkodawcy. Stwierdzenie praw do spadku wiąże się z podjęciem działań mających na celu formalne potwierdzenie, że spadkobiercy przysługuje spadek po zmarłym. Można tego dokonać przed sądem lub przed...

26-04-2021

Dziedziczenie przez dziadków oraz przez gminę lub Skarb Państwa

W poprzednim wpisie omówiliśmy dziedziczenie spadku po dziadkach. Może się zdarzyć także odwrotna sytuacja, w której to nastąpi dziedziczenie przez dziadków po swoich wnukach. Spis treści: Dziedziczenie przez dziadków na podstawie testamentu Dziedziczenie przez dziadków na podstawie ustawy Dziedziczenie przez dzieci...