Blog

Zapis windykacyjny – czy można w ten sposób przekazać mieszkanie?

21-02-2022

Zapis windykacyjny – czy można w ten sposób przekazać mieszkanie?

Zapis windykacyjny – czy można w ten sposób przekazać mieszkanie? W prawie spadkowym została uregulowana instytucja zapisu windykacyjnego. Zapis windykacyjny pozwala spadkodawcy rozporządzić konkretnymi przedmiotami wchodzącymi w skład spadku na rzecz indywidualnie oznaczonej osoby. W ten sposób można m.in. przekazać mieszkanie...

dziedziczenie czy można zrzec się dziedziczenia

17-01-2022

Czy można zrzec się dziedziczenia?

Czy można zrzec się dziedziczenia? Zrzeczenie się spadku przez spadkobiercę jest jedną z możliwości uregulowania spraw spadkowych za życia spadkodawcy. Jest to odrębne uprawnienie spadkobiercy od przysługującej mu możliwości do odrzucenia spadku. Podstawowa różnica pomiędzy tymi uprawnieniami polega na tym, że odrzucić spadek...

Kilku spadkobierców – czy można sprzedać rzecz należącą do spadku bez zgody pozostałych spadkobierców?

27-12-2021

Kilku spadkobierców – czy można sprzedać rzecz należącą do spadku bez zgody pozostałych spadkobierców?

Kilku spadkobierców – czy można sprzedać rzecz należącą do spadku bez zgody pozostałych spadkobierców? Powszechnie wiadomo, że spadek może zostać nabyty przez więcej niż jedną osobą. Może zdarzyć się, że jeden ze spadkobierców zbywa należący do niego udział w przedmiocie należącym do spadku, np. udział w...

unieważnienie testamentu notarialnego

04-12-2021

Czy można unieważnić testament notarialny?

Czy można unieważnić testament notarialny? Tak jak już pisaliśmy wcześniej każdy z nas ma możliwość sporządzenia testamentu w różny sposób. Najprostszym sposobem jest spisanie testamentu własnoręcznego. O tym jak to zrobisz przeczytasz tutaj. W tym wpisie zajmiemy się natomiast kwestią dotyczącą testamentu sporządzonego w...

15-11-2021

Scheda spadkowa – zaliczenie na schedę spadkową

Zaliczenie na schedę spadkowej – jak to zrobić W tym wpisie postaram się wyjaśnić: Czym jest scheda spadkowa? Kiedy do schedy spadkowej doliczamy darowizny? Jak dokonać zaliczeń na schedę spadkową? Sposób zaliczenia schedy spadkowej omówię na przykładzie, aby łatwiej było go zrozumieć i dzięki temu skorzystać...

22-10-2021

Darowizny – dział spadku, podział spadku

Dział spadku - czy można zaliczyć darowizny na schedę spadkową? Zgodnie z treścią art. 1039 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od...

08-10-2021

Koszty pogrzebu a zasiłek pogrzebowy

W dzisiejszym wpisie omówię koszty pogrzebu spadkodawcy stanowiące dług spadkowy. Poruszę również kwestię zasiłku pogrzebowego oraz omówię kiedy bank może zwrócić środki przeznaczone na organizacje pochówku. Spis treści: Koszty pogrzebu jako dług spadku Kto ponosi koszty pogrzebu? Co to jest zasiłek...

30-09-2021

Niegodność dziedziczenia – co to jest oraz kiedy występuje?

Niegodność dziedziczenia stanowi jedno z zagadnień prawa spadkowego. W dzisiejszym wpisie przybliżę tematykę niegodności dziedziczenia, co pozwoli zrozumieć, na czym polega ta instytucja oraz kiedy znajdzie ona zastosowanie. Spis treści: Co to jest niegodność dziedziczenia?Popełnienie przestępstwa przeciwko...

23-09-2021

Zapłata zachowku przez spadkobiercę

Zachowek jest roszczeniem majątkowym, co oznacza, że spełnienie roszczenia z tytułu zachowku następuję poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniędzy. Zapłata zachowku może być dobrowolna, ale może także wiązać się z wystąpieniem na drogę postępowania sądowego ze stosownym powództwem. Spis treści: Komu...

16-09-2021

Długi spadkowe a przyjęcie spadku

Na ogół dziedziczenie kojarzy się z nabyciem nieruchomości czy ruchomości zmarłego. Rzeczy te zwiększają majątek spadkobierców. Trzeba jednak pamiętać, że w skład spadku wchodzą również długi spadkodawcy. Odpowiedzialność za długi spadkowe zależy od działań podjętych przez spadkobiercę polegających na sposobie...