Blog

01-07-2021

Nabycie spadku. Czy możliwe jest uchylenie lub zmiana stwierdzenia nabycia spadku

Proszę wyobrazić sobie sytuację, w której spadkobiercy nie wiedząc, że spadkodawca pozostawił testament dokonują stwierdzenia nabycia praw do spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego. Następnie, jeden spadkobierca odnajduje testament, z którego wynika, że jedyną osobą powołaną do spadku po zmarłym jest on lub że nabył...

31-05-2021

Nabycie praw do spadku

Przyjmuje się, że nabycie spadku następuje z chwilą jego otwarcia. Chwila otwarcia spadku utożsamiana jest ze śmiercią spadkodawcy. Stwierdzenie praw do spadku wiąże się z podjęciem działań mających na celu formalne potwierdzenie, że spadkobiercy przysługuje spadek po zmarłym. Można tego dokonać przed sądem lub przed...

26-04-2021

Dziedziczenie przez dziadków oraz przez gminę lub Skarb Państwa

W poprzednim wpisie omówiliśmy dziedziczenie spadku po dziadkach. Może się zdarzyć także odwrotna sytuacja, w której to nastąpi dziedziczenie przez dziadków po swoich wnukach. Spis treści: Dziedziczenie przez dziadków na podstawie testamentu Dziedziczenie przez dziadków na podstawie ustawy Dziedziczenie przez dzieci...

16-04-2021

Kiedy testament jest nieważny?

Kiedy testament jest nieważny? To prawdopodobnie jedno z ważniejszych pytań zadawanych w przypadku spadków. Członkowie rodziny którzy zostali pominięci w testamencie często szukają sposobu aby go zakwestionować. Z kolei osobom wskazanym w testamencie jako spadkobiercy z pewnością zależy na tym aby był on ważny. Warto przy tym...

13-04-2021

Spadek po mężu lub żonie

Spadek po mężu lub żonie można nabyć na podstawie testamentu, ale także w oparciu o ustawę, tj. tzw. dziedziczenie ustawowe. Spis treści: Dziedziczenie po mężu lub żonie na podstawie testamentu Spadek po mężu lub żonie na podstawie ustawy Spadek po mężu lub żonie w zbiegu z rodzicami Dziedziczenie po mężu lub żonie w...

09-04-2021

Spadek po dziadkach

Spadek po dziadkach mogą nabyć bezpośrednio wnuki. Do dziedziczenia po dziadkach może dojść na podstawie ustawy, czyli na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, który reguluje kwestię dziedziczenia ustawowego. Do dziedziczenia takiego może także dojść na podstawie testamentu, w którym dziadek lub babcia przekazują swój majątek...

03-03-2021

Jak sporządzić testament własnoręczny?

Jak sporządzić testament własnoręczny? To chyba jedno z najcześciej zadawanych pytań. Sprawa wydaje się stosunkowo prosta, lecz konieczne jest aby pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. 1. Testament musi być własnoręczny. Cały testament musi zostać sporządzony przez spadkodawcę odręcznie. Nie można zatem napisać go...

11-01-2021

Wydziedziczenie czyli pozbawienie spadkobierców prawa do zachowku

W poprzednim wpisie na blogu zostało omówione zagadnienie instytucji zachowku, w tym w szczególności, kiedy i komu należy się zachowek. W niniejszym wpisie zostanie przedstawione wydziedziczenie, czyli pozbawienie uprawnionego do zachowku skutecznego domagania się jego wypłaty. Spis treści: Forma wydziedziczenia Jakie przyczyny...

11-01-2021

Zachowek – co to jest, komu oraz kiedy się należy?

Pytania o zachowek należą do najczęściej zadawanych przez osoby zwracające się o pomoc w sprawach spadkowych. Większość z nich słyszało kiedyś o zachowku, jednak w praktyce brak jest jasności czym dokładnie jest zachowek i kto ma prawo o niego wystąpić. Poniższy tekst ma celu dostarczenie podstawowych informacji dotyczących...

09-01-2021

Darowizny a zachowek

Często zdarza się, że spadkodawca za życia darował część swojego majątku na rzecz jednego z przyszłych spadkobierców, co skutkuje tym, że spadkobiercy w nierównej mierze dziedziczą majątek po zmarłym, a ponadto darowizny w sprawie o zachowek są jedną z ważniejszych kwestii badanych przez sąd. Ustawodawca w treści...