Blog

Sprawa karna

11-05-2020

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych, które mogą zostać zastosowane w trakcie postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego. Jest to środek zapobiegawczy najdalej ingerujący w sytuację procesową podejrzanego/oskarżonego skutkujący jego czasowym pozbawieniem wolności. PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA...

05-05-2020

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE W SPRAWIE KARNEJ

Zabezpieczenie majątkowe w sprawie karnej jest instytucją stosowaną przez organy ścigania w toku prowadzonego postępowania. Zabezpieczenie majątkowe można zostosować przez sąd na etapie postępowania sądowego. Celem ustanowienia zabezpieczenia majątkowego jest zabezpieczenie wykonania orzeczenia, które w przyszłości może...

Sprawa karna

29-04-2020

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

Polski kodeks karny rozróżnia przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz ścigane z oskarżenia prywatnego. Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, to w skrócie takie czyny zabronione których ściganie prowadzone jest przez organ postępowania przygotowawczego (np. prokuratora) oraz których ściganie może zakończyć...

Sprawa karna

20-04-2020

Kto może ustanowić obrońcę w sprawie karnej?

Zacznijmy od rzeczy podstawowych dotyczącej obrońcy w sprawie karnej oraz tego kto może ustanowić obrońcę w sprawie karnej. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego podejrzanemu albo oskarżonemu przysługuje prawo do obrony.  W szczególności podejrzany/oskarżony może korzystać z pomocy obrońcy.  USTANOWIENIE...

13-04-2020

Mediacja w sprawie karnej

CZYM JEST MEDIACJA W SPRAWIE KARNEJ? Zgodnie z treścią art. 23a § 1 kodeksu postępowania karnego sąd lub referendarz sądowy, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator lub inny organ prowadzący to postępowanie, może z inicjatywy lub za zgodą oskarżonego i pokrzywdzonego skierować sprawę do instytucji lub osoby do tego...

Sprawa karna

06-04-2020

Sprzeciw od wyroku nakazowego wydanego w sprawie karnej

Postępowanie karne co do zasady dzieli się na postępowanie przygotowawcze oraz na postępowanie sądowe. Po sporządzeniu przez organ postępowania przygotowawczego aktu oskarżenia, sprawa karna trafia do sądu, który ma możliwość jej rozpoznania w postępowaniu szczególnym, do którego należy tzw. postępowanie nakazowe. W...

10-04-2019

Darowizny w sprawie o zachowek

Często zdarza się, że spadkodawca za życia darował część swojego majątku na rzecz jednego z przyszłych spadkobierców, co skutkuje tym, że spadkobiercy w nierównej mierze dziedziczą majątek po zmarłym, a ponadto darowizny w sprawie o zachowek są jedną z ważniejszych kwestii badanych przez sąd . Ustawodawca w treści art....

12-03-2018

Dział spadku

Wiele osób zgłaszających się do kancelarii z prośbą o pomoc w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku jest przekonana, iż przeprowadzenie tej sprawy przed sądem albo uzyskanie sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia daje im prawo do rozporządzania konkretnymi przedmiotami wchodzącymi w skład...

24-07-2017

Wydziedziczenie czyli pozbawienie spadkobierców prawa do zachowku

W poprzednim wpisie na blogu zostało omówione zagadnienie instytucji zachowku, w tym w szczególności, kiedy i komu należy się zachowek. W niniejszym wpisie zostanie przedstawione wydziedziczenie, czyli pozbawienie uprawnionego do zachowku skutecznego domagania się jego wypłaty. Forma wydziedziczenia Zgodnie z treścią art. 1008...

17-07-2017

Kiedy i komu należy się zachowek

Pytania o zachowek należą do najczęściej zadawanych przez osoby zwracające się o pomoc w sprawach spadkowych. Większość z nich słyszało kiedyś o zachowku, jednak w praktyce brak jest jasności czym dokładnie jest zachowek i kto ma prawo o niego wystąpić. Poniższy tekst ma celu dostarczenie podstawowych informacji dotyczących...