Adwokat w Radomiu

Szanowni Państwo,

w związku z rozwojem kancelarii otwarta zostanie w najbliższym czasie jej filia w Radomiu.

Uprzejmie prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 412 39 23.

Jednocześnie, w przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej proszę o wpisanie w tytule wiadomości “Adwokat Radom”. Po zapoznaniu się z treścią przesłanej wiadomości elektronicznej, nasz adwokat w Radomiu skontaktuje się z Państwem w celu umówienia dogodnego terminu spotkania.

Zakres usług na terenie Radomia obejmuje:

  • sprawy karne (np. zabójstwo, pobicie, rozbój, wypadek w komunikacji, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, oszustwo),
  • sprawy spadkowe (np. sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku, o dział spadku, o zachowek),
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów,
  • bieżącą obsługę prawną małych i średnich przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa pracy, polegającą w szczególności na konsultowaniu zgłaszanych przez Klienta zagadnień prawnych, przygotowania projektów umów oraz innych niezbędnych dokumentów,
  • prowadzenie sporów cywilnych na etapie przedsądowym oraz sądowym (np. sprawy o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w sprawach ze skargi pauliańskiej, powództw przeciwegzekucyjnych, spraw o naruszenie dóbr osobistych, w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, a w szczególności w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności,
  • sprawy cywilne o odszkodowanie i zadośćuczynienie.