Sprawy spadkowe

Kancelaria oferuje Państwu kompleksową obsługę dotyczącą prowadzenia spraw spadkowych. Warszawa to miejsce gdzie działamy. Dokonamy dla Państwa analizy kwestii związanych z dziedziczeniem oraz udzielimy niezbędnych informacji odnośnie Państwa sprawy spadkowej. Przygotujemy również dla Państwa niezbędne pisma dla przeprowadzenia sprawy spadkowej przed sądem oraz będziemy reprezentować Państwa w sprawach spadkowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Rodzaje spraw spadkowych

Proponowany przez Kancelarię zakres usług dotyczy w szczególności następujących spraw spadkowych:

  • spraw o stwierdzenie nabycia praw do spadku: są to sprawy spadkowe, w toku których sąd stwierdza, po przeprowadzeniu rozprawy, kto dziedziczy po osobie zmarłej oraz w jakiej części. Ponadto w toku tych postępowań sąd ustala czy dziedziczenie następuje na podstawie ustawy czy też na podstawie testamentu jeżeli takowy został sporządzony i sąd uznał go za ważny.
  • spraw o dział spadku: są to sprawy spadkowe, w toku których sąd ustala skład spadku i dokonuje jego podziału pomiędzy spadkobierców stosownie do przysługujących im udziałów w spadku.
  • spraw o zachowek: są to sprawy spadkowe dotyczące zapłaty na rzecz osób uprawnionych kwoty należnej im z tytułu zachowku. W toku tych postępowań sąd rozstrzyga o zasadności tego roszczenia (badając np. czy nie doszło do skutecznego wydziedziczenia osoby dochodzącej zachowku) oraz o jego wysokości.

W powyższych sprawach spadkowych oferujemy Państwu pełną opiekę prawną, należycie zabezpieczającą Państwa interesy. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i sumiennemu działaniu możemy sprawnie pomóc Państwu w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych ze śmiercią bliskich Państwu osób.