Blog

Opłaty sądowe w sprawach spadkowych

19-01-2023

Opłaty sądowe w sprawach spadkowych

Opłaty sądowe w sprawach spadkowych Zgodnie z treścią art. 1262 § 1 k.p.c. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Oznacza to, że pisma wszczynające sprawy spadkowe powinny zostać opłacone, aby mogły zostać rozpoznane przez sąd. Przykładem takich pism jest wniosek...

transmisja spadku

17-12-2022

Transmisja spadku

Termin na złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu zmarłego spadkodawcy Jak już zostało wyjaśnione w poprzednich wpisach termin na odrzuceniu spadku lub przyjęcie spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Może zdarzyć się jednak sytuacja, w której spadkobierca...

21-11-2022

Czy upadły może przyjąć lub odrzucić spadek?

Czy upadły może przyjąć lub odrzucić spadek? W dzisiejszym wpisie zajmiemy się sytuacją, w której oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku chce złożyć upadły, czyli osoba, wobec której sąd upadłościowy ogłosił upadłość. Kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na pytanie czy upadły może przyjąć lub odrzucić spadek,...

separacja dziedziczenie ustawowe po mężu lub żonie

16-10-2022

Czy separacja ma wpływ na dziedziczenie ustawowe po mężu lub żonie?

Czy separacja ma wpływ na dziedziczenie ustawowe po mężu lub żonie? W poprzednim wpisie zostały omówione kwestie związane z dziedziczeniem przez małżonka w po orzeczeniu rozwodu, jak również kwestie związane z dziedziczeniem po małżonku, który zmarł w trakcie trwania postępowania rozwodowego (szerzej tutaj) Dla...

rozwod a dziedziczenie ustawowe

14-09-2022

Czy rozwód ma wpływ na dziedziczenie ustawowe?

Czy rozwód ma wpływ na dziedziczenie ustawowe? Nabycie spadku po mężu lub żonie może nastąpić na podstawie dziedziczenia ustawowego lub na podstawie testamentu. Kwestia nabycia spadku po mężu lub żonie na podstawie testamentu wydaje się stosunkowa prosta. Warunkiem dziedziczenia przez małżonka na podstawie testamentu jest...

Odrzucenie spadku. Kiedy odrzucenie spadku może być nieskuteczne

23-08-2022

Odrzucenie spadku. Kiedy odrzucenie spadku może być nieskuteczne

Kiedy odrzucenie spadku może być nieskuteczne? Wcześniej na naszym blogu pisaliśmy już o przyjęciu i odrzuceniu spadku. W tym wpisie postaram się odpowiedzieć na pojawiające się wśród klientów pytanie, kiedy odrzucenie spadku może być nieskuteczne. Z poniższego tekstu dowiesz się: Kiedy oświadczenie o odrzuceniu spadku...

Odwołanie testamentu. Jak można odwołać testament

18-07-2022

Odwołanie testamentu. Jak można odwołać testament?

Jak można odwołać testament? Na blogu pisaliśmy już o tym jak sporządzić ważny testament własnoręczny. Dzisiaj natomiast zajmiemy się sytuacją, gdy osoba, która sporządziła testament, czyli spadkodawca chcę go odwołać. Z tego wpisu dowiesz się:   Czy można odwołać testament i jak to zrobić? Co w sytuacji, gdy...

23-05-2022

Zwolnienie od spadku i darowizn.

Zwolnienie od podatku od spadku otrzymanego po rodzicach Przyjęcie spadku powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Obowiązek ten istnieje także w sytuacji nabycia, wskutek dziedziczenia, własności rzeczy i praw majątkowych przez dzieci po rodzicach. Ustawodawca przewidział jednak całkowite zwolnienie od podatku od takich spadków,...

16-04-2022

Terminy w sprawach spadkowych

Terminy w sprawach spadkowych W przepisach prawa zostały uregulowane różnego typu terminy. Takie terminy znajdują się również w prawie spadkowym. Dotyczą one praw i obowiązków spadkobiercy. Możemy wyróżnić m.in. terminy dotyczące dochodzenia uprawnień z zachowku czy dotyczące odrzucenia spadku. Poniżej zostaną omówione...

Zapis zwykły w testamencie – co to jest i jak go ustanowić?

17-03-2022

Zapis zwykły w testamencie – co to jest i jak go ustanowić?

Zapis zwykły w testamencie – co to jest i jak go ustanowić? W polskim prawie spadkowym można wyróżnić zapis zwykły i zapis windykacyjny. Zapisowi windykacyjnemu został poświęcony osobny wpis, z którego treścią można zapoznać się tutaj. Zapisy zwykły i windykacyjny mają na celu rozporządzenie konkretnymi przedmiotami...