Jabłoński & Pinkas

Kancelaria Jabłoński&Pinkas świadczy profesjonalne, kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych na terenie Warszawy. W zależności do potrzeb Klientów, usługi świadczone są również na terenie całego kraju.

przeczytaj więcej

Zakres usług

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

Ostatnio na blogu

Sprawa karna

11-05-2020

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych, które mogą zostać zastosowane w trakcie postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego. Jest to środek zapobiegawczy najdalej ingerujący w sytuację procesową podejrzanego/oskarżonego skutkujący jego czasowym pozbawieniem wolności. PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA...

05-05-2020

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE W SPRAWIE KARNEJ

Zabezpieczenie majątkowe w sprawie karnej jest instytucją stosowaną przez organy ścigania w toku prowadzonego postępowania. Zabezpieczenie majątkowe można zostosować przez sąd na etapie postępowania sądowego. Celem ustanowienia zabezpieczenia majątkowego jest zabezpieczenie wykonania orzeczenia, które w przyszłości może...

Sprawa karna

29-04-2020

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

Polski kodeks karny rozróżnia przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz ścigane z oskarżenia prywatnego. Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, to w skrócie takie czyny zabronione których ściganie prowadzone jest przez organ postępowania przygotowawczego (np. prokuratora) oraz których ściganie może zakończyć...

Sprawa karna

20-04-2020

Kto może ustanowić obrońcę w sprawie karnej?

Zacznijmy od rzeczy podstawowych dotyczącej obrońcy w sprawie karnej oraz tego kto może ustanowić obrońcę w sprawie karnej. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego podejrzanemu albo oskarżonemu przysługuje prawo do obrony.  W szczególności podejrzany/oskarżony może korzystać z pomocy obrońcy.  USTANOWIENIE...

przeczytaj więcej