Rozwody i podział majątku

Zakres usług obejmuje w szczególności:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów,
  • przygotowanie niezbędnych pism procesowych (pozew o rozwód, o alimenty, wniosek o podziału majątku wspólnego) oraz innych dokumentów (porozumienia odnośnie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów rodziców z małoletnim dzieckiem),
  • prowadzenie w imieniu Klientów negocjacji mających na celu pozasądowy podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej.