Polityka prywatności

1.

Administratorem danych osobowych strony internetowej www.jablonskipinkas.pl (dalej: Strona) są: 1) Jakub Jabłoński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jakub Jabłoński z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 3 lok. 1 (00-132 Warszawa), NIP: 113-23-51-62, oraz 2)  Michał Pinkas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Michał Pinkas z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 3 lok. 1 (00-132 Warszawa), NIP: 948-243-63-43, (dalej: Kancelaria).

2.

Przetwarzaniu podlegają wyłącznie te dane, które użytkownik podaje lub udostępnia w historii przeglądania stron.

Kancelaria przetwarza dane użytkownika dotyczące jego aktywności. Mogą to być dane dotyczące odwiedzić Strony oraz jego podstron, miejsca, czasu wizyty w danym miejscu, sposobu korzystania ze Strony bądź usług związanych z Stroną. Są to dane dotyczące także urządzenia z którego korzysta użytkownik lub przeglądarki, w tym dane o lokalizacyjne.

Przetwarzanie przez Kancelarię opisanych powyżej danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas aktywności użytkownika w usługach jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonych przez Kancelarię drogą elektroniczna usług obejmujących udostępnianie treści w ramach Strony i podobnych narzędzi internetowych.

Dane użytkownika przetwarzana są w oparciu o udzieloną przez użytkownika zgodę. Jest to podstawa przetwarzania danych. Ponadto, podstawą przetwarzania danych jest konieczność realizacji umowy oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii.

Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić korzystania ze Strony.

3.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się w następującym celu:

 1. realizacji przez Kancelarię umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na możliwości udostępnienia użytkownikowi treści na Stronie,
 2. tworzenia statystyk, co realizuje prawnie uzasadnionych interes Kancelarii.

Kancelaria będzie przetwarzać dane wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 1. w razie wyrażenia zgody przez użytkownika, do czasu jej cofnięcia bądź ograniczenia,
 2. przez okres wykonania umowy bądź przedawnienia roszczeń z nią związanych,
 3. do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika, gdy przetwarzanie dotyczy prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii.

Kancelaria wskazują, że użytkownikowi przysługują następujące prawa do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych, jeżeli zdaniem użytkownika nie podstaw do tego, aby Kancelaria przetwarzała dane osobowe,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kancelaria może udostępnić dane podmiotem zewnętrznym wyłącznie w granicach prawa.

Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@jablonskipinkas.pl

4.

Kancelaria oświadcza, że Strona korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

Pliki cookies definiowane są jako informacje, które są wysyłane przez serwer Strony i zapisują się na urządzeniu użytkownika (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl.

Kancelaria wskazuje, że dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika, ale umożliwiają określenie czy przy użyciu danego komputera bądź urządzenia mobilnego odwiedzano Strona i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje co do zawartości Stronay.

Pliki cookies są wykorzystywane przez Kancelarię w następującym celu:

 1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,
 2. statystycznym.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” definiuje się jako pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są także w urządzeniu końcowym użytkownika, ale przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Użytkownik posiada uprawnienie do usunięcia plików cookies, które zostały pozostawione przez Stronę. Sposób usunięcia plików cookies określa instrukcja obsługi przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

Użytkownik musi posiadać wiedzę, że programy, w szczególności przeglądarki internetowe, przeważnie w sposób domyślny mają ustawione przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika.

Każdy użytkownik Strony posiada uprawnienie do zmiany ustawień programu do przeglądania Internetu. Użytkownik w ustawieniach programu, w sekcji prywatność. Ponadto, przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Każdy z użytkowników posiada także uprawnienie do blokowania plików cookies. Informacja o blokowaniu plików cookies dostępna jest w sekcji pomoc przeglądarki internetowej z której korzysta użytkownik.

Kancelaria informuje użytkownika, że wprowadzenie przez niego ograniczeń dotyczących plików cookies może wpłynąć na dostępność/funkcjonalność Strony dla użytkownika, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Pliki cookies mogą być także wykorzystane przez zainstalowane na Portalu programy zewnętrzne w formie tzw. wtyczek.

Kancelaria w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu z Strony korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

5.

Kancelaria wskazuje, że może dojść do sytuacji w której dane opisane w niniejszej polityce prywatności zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Kancelarii. Są to m.in. dostawcy usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i w oparciu o wytyczne administratora, przy czym podmioty te spełniają wymogi co do bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione na rzecz podmiotów działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, np. organom ścigania.

6.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Strony.

Kancelaria zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzone w szczególności gdy nastąpi rozwój technologii, nastąpią zmiany powszechnie obowiązującego prawa oraz rozwoju Strony.