Przedsiębiorcy

Zakres usług obejmuje:

  • bieżącą obsługę prawną małych i średnich przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa pracy, polegającą w szczególności na konsultowaniu zgłaszanych przez Klienta zagadnień prawnych, przygotowania projektów umów oraz innych niezbędnych dokumentów,
  • zapewnienie wsparcia prawnego Klienta w negocjacjach z kontrahentami,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.