Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących usług:

  • bieżącej obsługi prawnej małych i średnich przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa pracy. Obsługa ta polega w szczególności na konsultowaniu zgłaszanych przez Klienta problemów, przygotowania projektów umów oraz innych niezbędnych dokumentów,
  • zapewnienie wsparcia prawnego Klienta w negocjacjach z kontrahentami oraz przygotowanie projektów ugód,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.