Odszkodowania

Zakres usług:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed ubezpieczycielem w sprawach dotyczących szkód osobowych i majątkowych,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi w sporach z ubezpieczycielem.